วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1ดิฉันชื่อ : นางสาวอภิรมย์  สมบูรณ์ ชื่อเล่น : หมิว รหัสนักศึกษา : 5411103080 ห้อง 2

ประวัติส่วนตัวพอสังเขป
        ดิฉันเกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2535 นับถือศาสนาพุทธ ลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส เมื่อมีเวลาว่างดิฉันก็มักจะฟังเพลงบ้างอ่านหนังสือนิยายบ้าง เพราะ ดิฉันคิดว่ามันเป็นการผ่านคลายสมองอย่างหนึ่งที่ดีเลยทีเดียว ดิฉันจะเป็นคนชอบคนที่ตรงๆ ไม่ชอบคนโกหก เพราะคนโกหกสื่อให้เห็นถึงความไม่จริงใจ ไม่น่าเชื่อถือ ดิฉันมีพี่น้องทั้งหมด 7 คน ดิฉันเป็นลูกคนสุดท้อง บิดา-มารดา มีอาชีพทำสวน และสำหรับเกี่ยวกับการศึกษาดิฉันจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต มาจากโรงเรียนเชียนใหญ่ และสำหรับในตอนนี้ดิฉันก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์  สาขาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ปรัชญาชีวิต 
        ดิฉันยึดหลักการในการดำรงชิวิตที่ว่า "ความสำเร็จอยู่ที่เราสร้างมันขึ้นมา" เพราะคนเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาพร้อมความสำเร็จ เราจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง